среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Konstrukcja sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadków.

Ploty Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane sztachety PCV na plot i furtkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий